Privacy- en cookieverklaring

Laatst gewijzigd op 25 maart 2022.

Uw privacy is voor AlpacaMarkt.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

  1. Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
  2. Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
  3. Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
  4. Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
  5. Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website AlpacaMarkt.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met AlpacaMarkt.nl.

De gegevens die wij verzamelen

Naast informatie die u ons expliciet ter beschikking stelt (zoals persoonsgegevens en voorkeuren op uw profiel) verzamelen wij technische informatie in het kader van fraudepreventie, en geanonimiseerde statistieken voor inzicht in populaire advertenties en pagina's.

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst aanmelden. U moet dan informatie over uzelf opgeven, waaronder een naam en e-mailadres. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met uw emailadres en eenmalige login-tokens die u per email ontvangt.

Daarnaast vullen wij uw account aan met verdere gegevens, waaronder data waarop u bent ingelogd of actief was op de site en uw laatste sessienummer en IP-adres. Hiervoor geeft u door het accepteren van de gebruikersvoorwaarden toestemming. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat u het account hebt opgeheven. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Indien u voor het eerst een login-token aanvraagt maar niet binnen 24 uur bent ingelogd of de gebruikersvoorwaarden niet accepteerd, dan zal uw account worden verwijderd.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij delen uw persoonsgegevens met onze betaal- en/of bezorgdienst geven om de bestelling te verwerken.

Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens en IP-adres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verzenden van nieuwsbrieven

Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten en alpaca's in het algemeen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en aangegeven voorkeuren. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u het abonnement opzegt.

Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Verzenden van zoeknotificaties

U kunt zich via de website aanmelden voor zoeknotificaties. In de zoeknotificaties vindt u een overzicht van nieuwe advertenties die aan uw wensen voldoen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en de aangegeven voorkeuren om geautomatiseerd te bepalen welke advertenties overeenkomen. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u de zoeknotificatie verwijderd.

Wij houden noodzakelijkerwijs bij dat we u een advertentie hebben verstuurd om te voorkomen dat u een advertentie meerdere malen ontvangt. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat u uw account hebt opgeheven, of totdat de betreffende advertentie is verwijderd.

Gebruik van credits

Het plaatsen van advertenties bij AlpacaMarkt.nl werkt met credits, die u vooraf kunt kopen. Zie hiervoor ook onderdeel "Afhandelen bestelling" voor de gegevens die bij het aankopen van credits worden verwerkt.

Wijzigingen aan uw credit balans worden opgeslagen en zijn in te zien via uw account. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat u uw account hebt opgeheven.

Reageren op advertenties

U kunt op verschillende manieren reageren op door derden geplaatste advertenties. Welke opties beschikbaar zijn wordt door de aanbieder bepaald.

  1. Door contactgegevens van de aanbieder (telefoonnummer, emailadres) te bekijken. Hiervoor is een account nodig ter bescherming van de aanbieder. Bij het opvragen van contactgegevens worden anonieme statistieken gedeeld met de aanbieder. Om misbruik van het platform op te sporen wordt ook uw account nummer, e-mailadres en IP-adres opgeslagen. Wij bewaren deze informatie tot 1 jaar na het opvragen en verwerken/delen deze alleen waar wettelijk verplicht (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf) of voor interne fraudepreventie.
  2. Door een reactie te sturen via het contactformulier kunt u een bericht sturen naar de aanbieder. Hiervoor wordt de door u opgegeven informatie, alsmede de gegevens op uw account (naam, e-mailadres) en technische informatie (IP-adres), tot 1 jaar opgeslagen voor het opsporen van misbruik van het platform, en gedeeld met de aanbieder via e-mail en het aanbieder portaal. Ook worden deze gegevens gedeeld met Akismet, om automatisch te voorkomen dat aanbieders via de website spamberichten ontvangen. Akismet bewaard uw gegevens maximaal 90 dagen.
  3. Door het bezoeken van de website van de aanbieder. Hierbij worden anonieme statistieken over het aantal verwijzingen naar de website van de aanbieder gedeeld met de aanbieder. De doorverwijzing naar de website van de aanbieder bevat niet-persoonlijke informatie waardoor de aanbieder kan zien dat u via AlpacaMarkt.nl op de website terecht bent gekomen. Hoe deze gegevens verder worden verwerkt is afhankelijk van de aanbieder.

Aanbieders

Aanbieders zijn derde partijen die advertenties plaatsen die gebonden zijn aan de gebruikersvoorwaarden voor aanbieders. Wij delen uw persoonlijke informatie alleen met aanbieders indien u daar expliciet toestemming voor geeft, bijvoorbeeld door het reageren op een advertentie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om onze diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Hieronder staat een overzicht van derde partijen en welke gegevens wij met hun delen.

Verwerker Soort gegevens Doeleinden
Mollie Persoonsgegevens en bestelinformatie Mollie is onze betaalpartner. Bij het plaatsen van een online bestelling (als aanbieder) worden uw factuurgegevens gedeeld om de betaling mogelijk te maken. Mollie gebruikt uw gegevens o.a. voor het faciliteren van de betaling en fraudepreventie, zie ook de privacyverklaring van Mollie.
Amazon Web Services Emailadres en inhoud Wij versturen emails via Amazon Web Services.
HelpScout Emailadres en inhoud Neemt u contact met ons op? Dan komt uw email bij ons binnen in het helpdesk systeem van HelpScout.
Akismet Naam, emailadres, bericht, en technische gegevens Als u reageert op een advertentie via het contactformulier, laten wij Akismet het bericht beoordelen, waarbij zowel technische gegevens als uw naam en emailadres worden gebruikt. Dit doen wij om te voorkomen dat aanbieders spam ontvangen. Akismet bewaard deze informatie voor maximaal 90 dagen.
Apuls Cijfers & Advies Financiële gegevens Apuls is onze administratieve partner en verwerkt voor ons de administratie. Logischerwijs heeft Apuls daarvoor een kopie van alle verzonden facturen en betalingen nodig, en worden deze volgens de wettelijke richtlijn bewaard.

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, waaronder welke pagina's en filters gebruikt worden. Gedurende een periode van 30 minuten is deze informatie door middel van het IP-adres herleidbaar naar een bezoeker. Deze gegevens worden daarna geautomatiseerd verwerkt om dubbele bezoeken uit te filteren en volledig te anonimiseren. De volledig anonieme statistieken worden vervolgens opgeslagen.

Anonieme statistieken worden na verwerking ook gedeeld met aanbieders, bijvoorbeeld in de vorm "advertentie {a} is op {datum} 150 keer bekeken".

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Hiermee kunnen we u ook ingelogd houden gedurende een langere tijd en eventuele voorkeuren opslaan.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar onze website werkt dan mogelijk niet goed meer.

Er worden bij gebruik van AlpacaMarkt.nl géén cookies van andere bedrijven geplaatst.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn en slaan persoonlijke informatie bij voorkeur met encryptie op. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Er worden op vaste momenten backups gemaakt van AlpacaMarkt op externe servers. Deze backups worden gebruikt in het geval van een calamiteit waardoor de site onverhoopt onbereikbaar wordt, en bevatten ook persoonlijke informatie. Backups gaan standaard 4 weken terug, maar kunnen ook in offline omgevingen voor langere termijn worden bewaard.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Bij grote wijzigingen zullen we u bij uw volgende bezoek op de hoogte stellen.

Uw rechten

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij kunnen om verificatie vragen.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@alpacamarkt.nl. Wij pakken elke klacht op en communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

AlpacaMarkt.nl
Oenemastate 14
8926PR Leeuwarden
E-mailadres: info@alpacamarkt.nl

KvK nummer: 52454606

Connectez-vous avec votre adresse e-mail pour enregistrer vos favoris, afficher les coordonnées des éleveurs et effectuer des recherches.